Kariera

Scania zapewnia dynamiczne i ekscytujące środowisko pracy. Twoje niepowtarzalne doświadczenia, pomysły i energia są zawsze mile widziane i składają się na nasz wspólny sukces.

Mechanik / Elektromechanik samochodowy

Kto? Autoryzowany dealer pojazdów ciężarowych SCANIA - SCAN-PARTNER Sp. z o.o. poszukuje do odziału w Sieradzu

kadry@scan-partner.pl

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia samochodowego,
  • doświadczenia na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej,
  • prawo jazdy Kat. B (mile widziane C, E),
  • umiejętności podstawowej obsługi komputera

Oferujemy:

  • perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • jasny, motywujący system wynagrodzenia,
  • atrakcyjne warunki pracy,
  • praca na pełen etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: kadry@scan-partner.pl, temat wiadomości MECHANIK - Sieradz lub listownie na adres: SCAN-PARTNER SP. z o.o., ul. Rudzka 35b, 95-030 Rzgów.

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższych zgód z podpisem aplikanta:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Scan-Partner. Sp. z o.o., ul. Rudzka 35b, 95-030 Rzgów, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Scan-Partner. Sp. z o.o., ul. Rudzka 35b, 95-030 Rzgów, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem Danych Osobowych jest Scan-Partner Sp. z o. o, ul. Rudzka 35b, 95-030, zwana dalej „Spółką”. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@scan-partner.pl Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

  • uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
  • uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.