Polityka informacyjna - RODO

Drogi Odwiedzający,
dziękujemy że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że prowadząc naszą działalność chronimy Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, tym samym chronimy i szanujemy prywatność każdego naszego Klienta.
W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, pragniemy poinformować Ciebie o przysługujących Ci prawach a także przekazać inne niezbędne informacje, które mają związek z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Scan Partner Sp. z o.o., ul. Rudzka 35 b, 95-030 Rzgów, e-mail: sekretariat@scan-partner.pl (zwana dalej Spółką). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Bartosz Migas, adres korespondencyjny 95-030 Rzgów, u. Rudzka 35 b  z dopiskiem "IOD", e-mail: iod@scan-partner.pl , z którym możesz skontaktować się w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszą Spółkę.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób następujący:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
W celu marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług Spółki oraz przesyłania informacji handlowych w formie określonej w treści zgody (tj. w formie elektronicznej lub telefonicznej). art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
tj. zgoda
do czasu wycofania zgody
W celu realizacji przez Spółkę zamówienia, a także w celu zawarcia i wykonania przez Spółkę umowy o świadczenie usług. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
tj. wykonanie umowy
przez czas niezbędny do realizacji zamówienia lub wykonania umowy, a po jego zakończeniu przez okres  wymagany przepisami prawa
W celu marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług Spółki, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo) oraz w celu bieżącego kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadniony interes Spółki
do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika na takie przetwarzanie, natomiast dane przetwarzane dla celów bieżącego kontaktu będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych przez okres 3 lat – bądź do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika na takie przetwarzanie
W celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadniony interes Spółki
do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, natomiast informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi


3. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w tym m.in. Scania Polska S.A. oraz pozostałym dealerom i serwisom Scania w celu usprawnienia obsługi serwisowej na obszarze europejskim.
4. Spółka nie będzie dokonywała czynności z zakresu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili możesz wycofać zgodę – jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.